Vizyonumuz & Misyonumuz
Şirket Vizyonu

“Müşterilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarını yenilikçi çözümler sunarak karşılayan, tercih edilen teknoloji markası olmak.”

Şirket Misyonu

“İleri teknolojiye dayalı bilişim çözümlerini kaliteden ödün vermeden, tüm müşterilerine güvenilir ve ekonomik koşullarda sunmak.”

Yönetim Sistemleri Politikası

İşNet bünyesinde bulunan ve kurum kültürünün bir parçası haline gelmiş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standartlarına ait:

Yönetim Sistemleri Politikamız;
Küresel gelişim ile yoğunlaşan rekabetçi pazarda başarılı olabilmek için;
  • Yönetim sistemlerimizin işletilmesi ve devamlılığı için bir Yönetim Sistemleri Takımı kurmak, koordine etmek, ilgili rol ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Servis Yönetim Sistemleri gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak ve Servis Yönetiminin etkinliğini sağlamak amacıyla sistemde risk analizi ve değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskler için risk işleme faaliyetleri yürütmek,
  • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Servis Yönetimi’ne ilişkin riskleri azaltmak ve hizmetlerimizin kalitesini sağlamak için gerekli çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak eğitim, donanım, yazılım ve diğer kontrollere gerekli kaynakları ayırmak,
  • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri’nin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmek,
  • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri’nin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği tüm personelin ve iş ortaklarının yönetim sistemlerine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirme ve teşvik sağlamak,
  • Değişen dünyada teknolojik gelişmeleri öncül olarak takip ederek farklılaşan müşteri beklentilerini karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri’nin verimliliğini, standartlara ve yasal mevzuatlara uyumunu iç ve dış denetimlerle kontrol etmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak,
  • Hizmetlerimizin kalitesi ile birlikte güvenirliliğini sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri’nin prensiplerini kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamak,
  • İş sürekliliği ve Servis Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında hizmet alan müşterilerimize sözleşmeler içersinde taahüt ettiğimiz servis seviye gereksinimlerine uyum sağlamak.